Behandeling

Door de behandeling te ondergaan is er direct toestemming om te behandelen, tenzij er uitdrukkelijk bezwaar is voor een bepaalde techniek of behandelmethode. Vooraf is er mondeling uitleg over de behandeling.

Bij klachten over de behandeling neem als eerste contact op met de behandelaar. Mocht er een meningsverschil blijven bestaan dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de NVA voor nadere informatie over (ondersteuning bij) de klachtenprocedure en geschillenprocedure.

In relatie tot het leren in de praktijk kan het voorkomen dat er een stagiaire aanwezig is. Bij bezwaar dit kenbaar maken. Dit kan altijd kenbaar gemaakt worden maar het heeft de voorkeur bij aanvang van de behandeling. Zowel voor de behandelaar als stagiaire gelden dezelfde rechten en plichten in het kader van privacy en geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens

Via de mail is er een uitwisseling van alleen de factuur met daarop de gegevens die noodzakelijk zijn voor de declaratie.
Persoonlijke gegevens in relatie tot de behandeling worden vanuit Zhen Ren niet versterkt per mail tenzij er hiertoe een nadrukkelijk verzoek is.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de versleuteling van de eigen verzonden mail indien deze persoonsgegevens bevat.
Er zijn professionele bedrijven aangesloten bij Zhen Ren gericht op de digitale verkeer, informatie en beheer zodat de veiligheid zo hoog mogelijk is.

Beeldend materiaal

Met in achtneming van de geldende wet en regelgeving mogen er geen opnamen of beelden worden tijdens de behandeling gemaakt en verzonden tijdens de behandeling tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming is verleend door de behandelaar.

Derden

In het verlengde van de behandeling kan het voorkomen dat relevante informatie kan worden verstrekt aan derden zoals zorgverzekeraar, collega behandelaar of wetenschappelijk onderzoek (dit laatste anoniem). Mocht deze vraag zich voordoen dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd en wordt er vooraf om toestemming gevraagd. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat dit niet mogelijk is.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”